Participamos del Master de Agroecologia de la UAB introduciendo el Arte

Por primera vez en este título académico de Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecològica (IGOP-ICTA/UAB)  se incorpora en el temario la asignatura de Arte y Agroecología, teniendo lugar una sesión titulada  L’art en les transicions agroecològiques
En els darrers anys tant des de projectes agroecològics com des del món artístic s’ha posat èmfasis en la necessitat d’utilitzar diferents llenguatges per vincular el territori amb les persones, tant per revalorar el món rural com per acostar la realitat del món agrícola als consumidors urbans. Les intervencions artístiques que lliguen agricultura, territori i art poden ser analitzadors-mobilitzadors agroecològics, enteses com a accions que interroguen i analitzen la realitat a la vegada que la mobilitzen. Aquestes intervencions poden provocar canvis en l’imaginari col·lectiu que facilitin la dinamització del sector agrari cap a processos de transició agroecològica tot promovent un sistema alimentari més sostenible i culturalment vinculat al territori.
L’objectiu d’aquesta jornada és el de donar a conèixer i reflexionar sobre com les intervencions artístiques poden catalitzar processos de transicions agroecològiques, tot convidant a dialogar artistes, dinamitzadors i productors agroecològics.
Aquesta jornada va adreçada a artistes interessats en la relació de l’art amb l’agroecologia, persones vinculades a projectes productius que vulguin utilitzar altres llenguatges per promocionar la seva activitat, tècnics de l’administració pública, d’entitats socials, d’empreses privades o qualsevol persona interessada en formar-se en aquest àmbit. Es realitzarà en el marc de la V Edició de la Diplomatura de Postgrau en Dinamització Local Agroecologica, que s’impartirà a la UAB entre gener i juny de 2019.   
Contó con la participación de Fernando Garcia Dory y Marina Montsonis 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *